நவம்பர், 2012 க்கான தொகுப்பு

ஒரு நாளில் வீட்டை விட அதிகமான நேரம் அலுவலகத்தில் தான் செலவழிக்கிறோம். அந்த அலுவலக அமைப்பை எப்படி எல்லாம் வித்தியாசமாக செய்ய முடியும் என்று கூகிள்ஆண்டவரிடம் கேட்ட போது அவர் கொடுத்த சில படங்கள் உங்கள் பார்வைக்கு

இந்த படங்களை பார்த்து விட்டு பெருமூச்சு விட்டு டாமேஜெரிடம் திட்டு வாங்கினால் கம்பனி பொறுப்பல்ல

1. Office in the toy Auto tracking.

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (1)

2. Company Invention Land

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (2)

3. Stationery Office

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (3)

4.  Radford Wallis

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (4)

5. Gingerbread house.

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (5)

6. Invention Land Company

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (6)

7. Office with a personal space.

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (7)

8. The Paris office of Pons and Huot

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (8)

9. Pirate ship.

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (9)

10. Invention Land

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (10)

11.

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (11)

12. Swedish ISP Bahnhof Office

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (12)

13. Office-cave.

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (13)

14. Another office of Invention Land

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (14)

15. Interactive office

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (15)

16. Office of the Goethe Institute in Barcelona

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (16)

17. Zhirafovy office.

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (17)

18. TWIGA

Strange Offices in the World You Will Not Believe.... (18)

Advertisements

வாழ்த்துக்கள்

Posted: நவம்பர் 13, 2012 in சுட்டது
குறிச்சொற்கள்:,

அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்திற்கும் இனிய தீப திருநாள் வாழ்த்துக்கள். 

 

Image